Aksidentet Rrugore, Shtator 2023

Në muajin Shtator 2023 numërohen 93 aksidente rrugore nga 89 të ndodhura në muajin Shtator 2022.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Tetor 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al