Aksidentet Rrugore, Janar 2023

Në muajin Janar 2023 numërohen 84 aksidente rrugore nga 107 të ndodhura në muajin Janar 2022. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 21,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al