Statistikat e Transportit, Shtator 2022

Në muajin Shtator 2022: Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 183,8 ton, duke u rritur me 4,5 %, në krahasim me Shtator 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al