Statistikat e Transportit, Shkurt 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2022 është 357,9 mijë ton, duke u rritur me 4,1 %, krahasuar me Shkurt 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Mars 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al