Statistikat e Transportit, Maj 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Maj 2022 është 345,4 mijë ton, duke u ulur me 13,9 %, krahasuar me Maj 2021. Në pesëmujorin e parë të vitit 2022, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.771,7 mijë ton, duke u ulur me 8,4 %, krahasuar me pesëmujorin e parë të vitit 2021. Në muajin Maj 2022, volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.618 mijë ton-kilometër, duke u ulur me 35,1 %, krahasuar me Maj 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Qershor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al