Statistikat e Transportit, Korrik 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Korrik 2022 është 334,5 mijë tonë, duke u ulur me 28,1 %, krahasuar me Korrik 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al