Aksidentet Rrugore, Shtator 2022

Në muajin Shtator 2022 numërohen 89 aksidente rrugore nga 105 të ndodhura në muajin Shtator 2021. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 15,2 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Tetor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al