Aksidentet rrugore, Gusht

Në muajin Gusht 2022 numërohen 109 aksidente rrugore nga 134 të ndodhura në muajin Gusht 2021. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 18,7 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Shtator 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al