Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2022

Në muajin Dhjetor 2022 numërohen 105 aksidente rrugore nga 119 të ndodhura në muajin Dhjetor 2021. Numri i aksidenteve rrugore është ulur me 11,8 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Janar 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al