Statistikat e Transportit, Tetor 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2021 është 413,7 mijë ton, duke u rritur 3,6 %, krahasuar me Tetor 2020.

Në dhjetëmujorin e vitit 2021, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 4.090,5 mijë ton, duke u rritur me 17,1 %, krahasuar me dhjetëmujorin e vitit 2020. Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është rritur me 8,3 %, krahasuar me dhjetëmujorin e vitit 2019.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Nëntor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al