Statistikat e Transportit, Shtator 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shtator 2021 është 435,6 mijë ton, duke u rritur 19,1 %, krahasuar me Shtator 2020. Në nëntëmujorin e vitit 2021, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 3.676,8 mijë ton, duke u rritur me 18,8 %, krahasuar me nëntëmujorin e vitit 2020.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Tetor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al