Statistikat e Transportit, Prill 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Prill 2021 është 451,6 mijë ton, duke u rritur 27,7 % krahasuar me Prill 2020. Krahasuar me mesataren e muajve Prill për periudhën 2018-2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është rritur 24,6 %.
Në katërmujorin e parë vitit 2021, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.531,9 mijë ton, duke u rritur me 18,1 %, krahasuar me katërmujorin e parë të vitit 2020.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Maj 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al