Statistikat e Transportit, Mars 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Mars 2021 është 370.8 mijë ton, duke u rritur 45,7 %, krahasuar me Mars 2020. Krahasuar me mesataren e muajve Mars për periudhën 2018-2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është rritur 13,5 %.
Në tremujorin e parë vitit 2021, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.080,4 mijë ton, duke u rritur me 14,5 %, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2020.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Prill 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al