Statistikat e Transportit, Korrik 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Korrik 2021 është 465,5 mijë ton, duke u rritur 23,3 %, krahasuar me Korrik 2020. Krahasuar me mesataren e muajve Korrik për periudhën 2018-2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është rritur 25,7 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al