Statistikat e Transportit, Gusht 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Gusht 2021 është 430,4 mijë ton, duke u rritur 35,3 %, krahasuar me Gusht 2020. Krahasuar me mesataren e muajve Gusht për periudhën 2018-2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është rritur 27,4 %.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Shtator 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al