Statistikat e Transportit, Tetor 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2020 është 399 mijë ton, duke u rritur 10,4 %, krahasuar me Tetor 2019.

Në dhjetëmujorin e vitit 2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 3.493 mijë ton, duke u ulur me 7,5 %, krahasuar me dhjetëmujorin e vitit 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al