Statistikat e Transportit, Qeshor 2020

Në muajin Qershor 2020, volumi i mallrave dhe numri i pasagjerëve të transportuar me rrugë detare, ajrore dhe hekurudhore,i ndikuar dhe nga situata e krijuar nga Covid-19, rezulton:
Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2020 është 376 mijë tonë, duke u ulur 9,5%, krahasuar me Qershor 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al