Statistikat e Transportit, Prill 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Prill 2020 është 353 mijë ton, duke u ulur 5,8 %, krahasuar me Prill 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al