Statistikat e Transportit, Maj 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Maj 2020 është 360 mijë tonë, duke u ulur 8,5 %, krahasuar me Maj 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al