Aksidentet Rrugore, Shkurt 2020

Në muajin Shkurt 2020 numërohen 106 aksidente rrugore nga 125 aksidente të ndodhura në muajin Shkurt 2019, duke u ulur me 15,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në dymujorin e parë të 2020, numërohen 199 aksidente rrugore nga 229 aksidente të ndodhura në dymujorin e parë të 2019, duke u ulur me 13,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al