Statistikat e transportit, Tetor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2019 është 362 mijë tonë, duke u rritur 7,0 %, krahasuar me Tetor 2018.

Në dhjetëmujorin 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 3,8 milionë tonë, duke u rritur me 16,7 %, krahasuar me vitin 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al