Statistikat e transportit, Nëntor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2019 është 322 mijë ton, duke u rritur 1,6 %, krahasuar me Nëntor 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al