Rezultatet finale të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2020

Në vitin 2020, numri i ndërmarrjeve ekonomike aktive për vitin 2020 është 102.574 duke shënuar një rënie me 1,5 % krahasuar me vitin 2019. Ndërmarrjet që ushtrojnë aktivitet tregtar zënë përqindjen më të lartë të numrit të ndërmarrjeve, me 39,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al