Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2020

Në vitin 2020, ushtruan aktivitetin e tyre 102.564 ndërmarrje aktive, duke u ulur me 1,5 %, krahasuar me vitin 2019, ndërsa numri gjithsej i të punësuarve u ul me 5,2 %. Gjatë vitit të kaluar, ndërmarrjet në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.147 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rënie me 5,1 %, krahasuar me vitin 2019.

Publikimi i radhës
Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al