Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2019

Në vitin 2019, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.261 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje me 3,7 % krahasuar me vitin 2018. Investimet e realizuara arritën vlerën 242 miliardë lekë nga 238 miliardë lekë në 2018, duke shënuar një rritje prej 1,4 %. Në vitin 2019, operuan 104.091 ndërmarrje aktive, duke u ulur me 3,1 %, krahasuar me vitin 2018, ndërsa numri gjithsej i të punësuarve u rrit me 2,9 %.

Publikimi i radhës
Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al