Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Korrik 2023, janë 2.536.841. Ky tregues rezulton me një rritje 26,1 %, krahasuar me Korrik 2022. Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Korrik 2023, janë 2.150.748, duke shënuar një rritje me 15,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al