Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2023, janë 833.450. Ky tregues rezulton me një rritje 83,6 %, krahasuar me Janar 2022. Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Janar 2023, janë 954.933, duke shënuar një rritje me 57,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al