Strukturat Akomoduese, Nëntor 2022

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 13,5 %, në krahasim me Nëntor 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

  • numri i vizitorëve rezident është rritur me 11,8 %;
  • numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 15,2 %.
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al