Strukturat Akomoduese, Maj 2022

Në muajin Maj 2022, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 66,1 %, në krahasim me Maj 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

  • numri i vizitorëve rezident është rritur me 41,6 %;
  • numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 88,6 %;

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 87,0 %, në krahasim me Maj 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

  • numri i netë qëndrimeve nga rezident është rritur me 28,1 %;
  • numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 2,4 herë;
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al