Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2022, janë 754.385. Ky tregues rezulton me një rritje 25,4 %, krahasuar me Tetor 2021. Në Tetor 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 365.227. Ky numër është rritur me 22,3 %, krahasuar me Tetor 2021

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al