Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2022, janë 458.951. Krahasuar me Shkurt 2021, ky tregues rezulton me një rritje 27,3 %. Në Shkurt 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 200.997. Krahasuar me Shkurt 2021, ky numër është rritur me 27,1 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al