Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2022, janë 808.813. Ky tregues rezulton me një rritje 47,4 %, krahasuar me Nëntor 2021. Në Nëntor 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 358.350. Ky numër është rritur me 46,8 %, krahasuar me Nëntor 2021.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al