Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Mars 2022, janë 632.961. Krahasuar me Mars 2021, ky tregues rezulton me një rritje 60,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al