Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2022, janë 454.072. Krahasuar me Janar 2021, ky tregues rezulton me një rritje 11,9 %. Në Janar 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 194.237. Krahasuar me Janar 2021, ky numër është rritur me 4,8 % (tab.1).

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al