Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2022

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2022 është 7.543.817, duke u rritur me 32,6 %, në krahasim me vitin 2021. Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga Shqipëria në vitin 2022 është 5.882.007 duke u rritur 40,4 %, krahasuar me vitin e mëparshëm.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al