Strukturat Akomoduese, T4 2021

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 89,2 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2020.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al