Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2021, janë 601.522. Krahasuar me Tetor 2020, ky tregues rezulton me një rritje 25,0 %. Në Tetor 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 298.712. Krahasuar me Tetor 2020, ky numër është rritur me 44,7 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al