Lëvizjet e Shtetasve, Shtator 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shtator 2021, janë 794.010. Krahasuar me Shtator 2020, ky tregues rezulton me një rritje 31,3 %. Në Shtator 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 494.332. Krahasuar me Shtator 2020, ky numër është rritur me 31,1 %

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al