Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2021, janë 360.524. Krahasuar me Shkurt 2020, ky tregues rezulton me rënie 41,5 %. Në Shkurt 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 158.173. Krahasuar me Shkurt
2020, ky numër ka rënë me 30,9 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri gjatë dy muajve të parë të 2021 është 343.502, duke rënë me 28,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al