Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2021, janë 548.819. Krahasuar me Nëntor 2020, ky tregues rezulton me një rritje 52,3 %. Në Nëntor 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 244.061. Krahasuar me Nëntor 2020, ky numër është rritur me 64,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al