Lëvizjet e Shtetasve, Mars 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Mars 2021, janë 394.478. Krahasuar me Mars 2020, ky tregues rezulton me rritje 44,8 %. Në Mars 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 170.279. Krahasuar me Mars 2020, ky numër është rritur me 78,6 %. Ndryshimet në përqindje të treguesve të lëvizjes së shtetasve, janë ndikuar nga masat e pandemisë të vendosura në muajin Mars 2020.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al