Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2020, janë 481.167. Krahasuar me Tetor 2019, ky tregues rezulton me rënie 44,4 %. Në Tetor 2020, hyrjet e shtetasve të huaj në territorin shqiptar janë 206.439, krahasuar me Tetor 2019, ky numër ka rënë me 46,7 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në Shqipëri në dhjetëmujorin 2020 është 2.328.641, duke rënë me 60,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2019 (tab.1).
Përgjatë dhjetë muajve të 2020, Kosova ka rënien më të ulët të hyrjeve të shtetasve në Shqipëri me 41,6 %, ndërsa rënien më të madhe e ka pasur Spanja me 90,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019 (tab.2).

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Nëntor 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al