Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Prill 2020, janë 25.257. Krahasuar me Prill 2019, ky tregues rezulton me rënie 97,1 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al