Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2020, janë 693.956.

Krahasuar me Janar 2019, ky tregues rezulton me rritje 20,9 %. Në Janar 2020, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 249.461. Krahasuar me Janar 2019, ky numër është rritur me 19,1 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al