Anketa e Turizmit - Strukturat Akomoduese, 2019

Në vitin 2019 treguesit e  kapacitetit të hoteleve dhe strukturave të ngjashme me to, paraqiten si më poshtë

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al