Lëvizjet e shtetasve, Dhjetor 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Dhjetor 2019, janë 897.696.

Krahasuar me Dhjetor 2018, ky tregues rezulton me rritje 7,7 %. Në Dhjetor 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 288.708, krahasuar me Dhjetor 2018 ky numër është rritur me 2,9 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al