Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shkurt 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2017 është 464.485. Krahasuar me Shkurt 2016, ky tregues rezulton me rritje 3,6 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 185.721. Krahasuar me Shkurt 2016, ky numër është rritur me 9,5 %

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Mars 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al