Regjistrat e Biznesit, 2022

Statistikat zyrtare bazuar në regjistrat e biznesit i shërbejnë të gjithë komunitetit të biznesit, politikë-bërësve si edhe akademikëve për të analizuar situatën ekonomike në vend, për të ndërmarrë iniciativa e vendime të drejta dhe për të përmirësuar klimën dhe zhvillimin e bizneseve.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al