Njoftim për Media - Regjistri i Ndërmarrjeve, 2020

Regjistri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2020 numëron 166.386 ndërmarrje aktive, duke shënuar një rritje me 2,5 %, krahasuar me vitin paraardhës.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al