Lejet e Ndërtimt, T4 - 2022

Në tremujorin e katërt 2022 janë miratuar gjithsej 415 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 356 leje të miratuara në tremujorin e katërt 2021, duke shënuar një rritje prej 16,6 %.

Publikimi i radhës
Lejet e Ndërtimt, T1 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al